ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑ COMMON ROUTES ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ