ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΤΣΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΤΣΗΗ φωτογραφία δεν έχει να κάνει με αυτό που φωτογραφίζεται. Η φωτογραφία έχει να κάνει με το πώς φαίνεται αυτό που φωτογραφίζεται.